צמר רחל, הרצליה © אסי חיים, 2013

צמר רחל, הרצליה - אסי חיים

הקודם | הבא