מכולת אלנבי, תל אביב © אסי חיים, 2015

מכולת אלנבי, תל אביב - אסי חיים

הקודם | הבא